../
   • RoHS elektronik kartlarda ya da malzemelerde bazı zararlı maddelerin bulunmamasını şart koşan ve 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002-95-EC numaralı direktiftir. 1 Temmuz 2006’dan itibaren Avrupa’nın genelinde yürürlüğe girmiştir. İngilizce “Restriction oHazardous Substances Directive”  kelimelerinin baş harflerinden oluşur. KurşunKadmiyumCıva ve Bromürlü bileşenlerin insan sağlığına zararlı maddeler olmasından dolayı kullanımını yasaklar.  RoHS programı, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla; üreticilere, perakendecilere ve tedarikçilere global ve ulusal olarak yasaklanmış maddeler kanununa uygun olarak ticaret yapmayı sağlar. 
   • RoHS direktifi kapsamındaki maddeler başlıca şunlardır:
   • Kurşun (Pb)
   • Cıva (Hg)
   • Kadmiyum (Cd)
   • Krom VI (Cr6+)
     • Polybrominated biphenyls (PBB)
   • Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
   • Zamanla sadece elektronik kartlar ya da malzemelerde değil, diğer uygulamalarda da insan sağlığı ön planda tutularak ve alternatifleri bulunarak kullanımlarından vazgeçilmiştir.Hamarat PVC Granül olarak biz de hem yurtdışına ihraç ettiğimiz ürünlerde, hem de yurtiçi pazarına sunduğumuz ürünlerde hammadde seçiminden başlayarak yönetmeliğe uygun hareket etmekteyiz. Ürünlerimizin periyodik olarak kontrolleri yapılmakta ve müşterilerimize raporlanmaktadır.